Integration - interkulturelles Miteinander

Oferujemy:

 • Kursy integracyjne na podstawie ustawy o prawie pobytu w wielu punktach w Hagen
 • Możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego (Zertifikat Deutsch)
 • Informacje o Niemczech
 • Stałego doradcę do spraw integracyjnych, współpracującego z poradniami dla migrantów w Hagen

Nowoprzybyli imigranci otrzymaja tam poradę i informacje w zakresie:

 • Nabycia umiejętności językowych
 • Wykształcenia / szkoły
 • Zawodu/pracy
 • Urzędów / instytucji
 • Środowiska socjalnego i czasu wolnego od pracy
 • Problemów osobistych
 • Małżeństwa i rodziny
 • Statusu pobytu
 • Oraz pomoc i wsparcie w sprawach integracji, poprzez wspólne szukanie indywidualnych rozwiązań
Pfeil  Dalej